Notice: Undefined index: p in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 3 Notice: Undefined index: logged in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 5 „Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase.“

„MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ“
PROJEKT JE SPOLUFINACOVANÝ ZO ZDROJOV ES
Projekt Mesta Vrútky a ZŠ s MŠ, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
(Dopytovo orientovaný projekt)
„Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase.“

Notice: Undefined offset: 1 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Notice: Undefined offset: 2 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Notice: Undefined offset: 3 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Aktivita č. 1    |   Aktivita č. 2    |   Aktivita č. 3    |   Aktivita č. 4     
Notice: Undefined offset: 5 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Notice: Undefined offset: 6 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Notice: Undefined offset: 7 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86
Notice: Undefined offset: 8 in /www/sites/6/site1536/public_html/index.php on line 86

„Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase.“


Aktivita č. 1: Novou cestou k výučbe dopravnej výchovy
- nový predmet v školskom vzdelávacom programe pre žiakov ročníkov 1.-4., zameraný na zvýšenie bezpečnosti detí na cestách
Aktivita č. 2: Moderný spôsob výučby dejepisu a prírodovedných predmetov
- učenie po novom s množstvom audiovizuálnej a elektronickej techniky nových učebných pomôcok
Aktivita č. 3: Hravé učenie v náučno-relaxačnej miestnosti
- šanca pre deti so zdravotným znevýhodnením
Aktivita č. 4: Jazykové vzdelávanie 21. storočia
- sprístupniť deťom komunikáciu v cudzom jazyku a jeho aktívne využívanie v praxi
Začiatok realizácie projektu:  
Ukončenie realizácie projektu:  
Celkové výdavky projektu:  
1.apríl 2009
31.marec 2011
71 705,11 € / 2,160 188,- Sk

Kontakt | 
©2009 Jiminko
     Heslo: