„MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ“
PROJEKT JE SPOLUFINACOVANÝ ZO ZDROJOV ES
Projekt Mesta Vrútky a ZŠ s MŠ, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
(Dopytovo orientovaný projekt)
„Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase.“

"; $x = $submenu_dlzka[$a]; for($b=1;$b<=$x;$b++) { echo"".$submenu_polozka[$a][$b]."   "; if($b<$x){echo "|   ";}else{echo " ";} } echo"
"; } ?>


Odhlas | ";} ?>
Editor fotoalbumu | Kontakt | 
©2009 Jiminko
     Heslo: